O nas

Szkoła Administracji Samorządowej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie została utworzona w 1999 roku jako firma szkoleniowo-doradcza działająca na rynku informacji samorządowej. Jesteśmy wpisani przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.12/00277/2013.

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji:

  • szkoleń otwartych oraz zamkniętych/na zlecenie
  • konferencji
  • seminariów

Szkoła wykorzystuje własne prace projektowe, szkoli w wielu obszarach wiedzy i praktyki samorządu. W organizowanych przez nas szkoleniach kładziemy nacisk na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy, omawiane tematy są wzbogacone o przykłady i ćwiczenia.

Nasza firma oferuje również pomoc w organizacji szkoleń i konferencji. W zakresie tych czynności służymy naszym zapleczem logistycznym w przyjmowaniu i rejestrowaniu zgłoszeń, organizacji cateringu, noclegów itp. Zapewniamy zaplecze techniczne, obsługę klientów w trakcie przeprowadzania projektu oraz obsługę powykonawczą.

Naszą misją jest troska o dobro instytucji publicznych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój kadry samorządowej poprzez odpowiednie ukształtowanie kierowanej do niej oferty szkoleniowo-doradczej. Obszar działalności firmy koncentruje się w szczególności na przekazywaniu wiedzy i doświadczeń związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa o kluczowym znaczeniu dla sektora publicznego.

Adresatami Naszych szkoleń są przede wszystkim przedstawiciele administracji samorządowych i rządowych instytucji publicznych, a w szczególności: urzędnicy, radni, kadry kierownicze oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Wykwalifikowana kadra Naszych wykładowców gwarantuje wysoki standard i poziom merytoryczny kierowanych do Państwa usług. Spotkania szkoleniowe przeprowadzane są każdorazowo przez ekspertów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie w określonej specjalności. Gruntowna znajomość problemów i potrzeb administracji publicznej pozwala Nam kłaść nacisk na praktyczny aspekt przekazywanych treści. Materiały szkoleniowe opracowane są w sposób profesjonalny, staranny i rzetelny, w oparciu o aktualne zmiany przepisów. Kadra szkoleniowa podnosi kwalifikacje uczestników szkoleń przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod dydaktycznych, dopasowanych do potrzeb i ich wyjściowego poziomu wiedzy.