Kontakt z nami

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o.
os. Albertyńskie1-2
31-851 Kraków
 
tel. 12 648 02 80
kom. 518 181 054
faks 12 648 00 25
 
NIP 526-23-08-428
REGON 014929564
KRS 0000252471
Kapitał zakładowy   300 000,00 wpłacony w całości