Nasza oferta

Szkolenia otwarte

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. już od dwudziestu lat organizuje szkolenia otwarte we wszystkich miastach wojewódzkich. Kierowane one są przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. Charakteryzują się one dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień oraz wysokim poziomem merytorycznym. Dbamy o to, aby przekazywane Państwu materiały dydaktyczne stanowiły cenne źródło informacji oraz w miarę możliwości były wzbogacone o użyteczne wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy. Spotkania szkoleniowe odbywają się w wysokiej klasy obiektach konferencyjnych, zapewniając przy tym kompleksową obsługę cateringową szkoleń.

Wybór Naszej oferty to dla Państwa gwarancja:

 • Uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym
 • Wykładowców posiadających fachową wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne
 • Programu szkolenia opartego na obowiązujących przepisach
 • Zajęć odbywających się w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe
 • Przekazania wiedzy z uwzględnieniem wyjściowego poziomu wiedzy uczestników oraz  wykorzystania zróżnicowanych metod dydaktycznych (synteza zajęć o charakterze wykładów z elementami prezentacji oraz warsztatów praktycznych)
 • Wysokiej klasy obiektów konferencyjnych oraz obsługi cateringowej
 • Zakończenie szkolenia badaniem satysfakcji szkolenia
 • Otrzymania zaświadczenia udziału w szkoleniu
 • Atrakcyjnej ceny oferowanych usług szkoleniowych

Jeśli wśród proponowanych szkoleń nie znajdą Państwo szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebo  proponujemy realizację szkolenia przygotowanego na zamówienie.

Szkolenia zamknięte/indywidualne
Alternatywą dla szkoleń otwartych są organizowane przez Nas szkolenia zamknięte, przeprowadzane na indywidualne zlecenie. Organizowane przez Nas szkolenia zamknięte prowadzone są – identycznie, jak ma to miejsce w odniesieniu do szkoleń otwartych – przez uznanych wykładowców, szczycących się nie tylko dużym doświadczeniem praktycznym, ale także wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spotkań szkoleniowych. Poziom przekazywanej wiedzy dostosowywany jest do potrzeb i możliwości grupy uczestników. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe i robocze, a także na zakończenie szkolenia – certyfikaty jego ukończenia oraz zaświadczenia potwierdzające odział w szkoleniu. Oprócz szkoleń organizowanych w Państwa jednostce, rozwiązanie to sprawdza się znakomicie jako uzupełnienie imprez integracyjnych oraz spotkań środowiskowych.

Atutami przemawiającymi za korzystaniem ze szkoleń indywidualnych są:

 • Przygotowanie szkolenia z dowolnie wybranego przez Państwa zakresu i w preferowanym przez Państwa terminie
 • Organizowanie szkoleń w siedzibie urzędu, instytucji, w firmie Zamawiającego bądź w innym wybranym przez Niego miejscu lub ośrodku konferencyjnym
 • Znaczna redukcja kosztów związanych z wynajęciem sal konferencyjnych oraz organizacją posiłków, co ma swoje odzwierciedlenie w kosztach Naszego produktu
 • Uzgodnienia programu szkolenia z możliwością wprowadzania dowolnych modyfikacji
 • Ustalenie cen szkolenia indywidualnie z Zamawiającym

W przypadku zainteresowania organizacją szkoleń zamkniętych w Państwa Instytucji prosimy o proszę o kontakt z działem szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Szkolenia otwarte

Tytuł
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 30.09.2020 LUBLIN
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 30.09.2020 WARSZAWA
Rola i zadania komisji skarg, wniosków i petycji rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. 02.10.2020 ON-LINE
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 07.10.2020 ON-LINE
Nowy JPK dla jednostek samorządowych od 1.10.2020r. Zasady stosowania i zmiany ustawy o VAT. 09.10.2020 ON-LINE
Rola i zadania komisji skarg, wniosków i petycji rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. 9.10.2020 GDAŃSK
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 13.10.2020 ON-LIN
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 14.10.2020 OPOLE
Nowy JPK dla jednostek samorządowych od 1.10.2020r. Zasady stosowania i zmiany ustawy o VAT. 16.10.2020 ON-LINE
Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 20.10.2020 WROCŁAW