Szanowni Państwo,

już od piętnastu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. 7.11.2014  dołączyła do grona firm posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Znak jakości jest gwarancją wysokiego standardu usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa, potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne trenerów oraz rzetelność przekazywanych treści.
W instytucjach posiadających znak jakości MSUES można realizować bony szkoleniowe.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Szkolenia otwarte

Zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń przez NFZ w 2017 roku. KATOWICE 01.03.2017
Zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń przez NFZ w 2017 roku. WARSZAWA 02.03.2017
Ewidencja księgowa VAT po centralizacji. KATOWICE 02.03.2017
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. POZNAŃ 03.03.2017
Usuwanie drzew i krzewów – wydawanie decyzji administracyjnych w 2017 r. KATOWICE 03.03.2017
Ewidencja księgowa VAT po centralizacji. WROCŁAW 03.03.2017
Podatek VAT i jednolity plik kontrolny po centralizacji - przygotowanie pierwszej deklaracji VAT-7 skonsolidowanej po centralizacji. TORUŃ 03.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. SZCZECIN 06.03.2017
Zasady nadzoru właścicielskiego Gminy jako właściciela lokali we wspólnocie mieszkaniowej. WROCŁAW 07.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. ZIELONA GÓRA 07.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. WROCŁAW 08.03.2017
Ewidencja księgowa VAT po centralizacji. KIELCE 09.03.2017
Podatek VAT i jednolity plik kontrolny po centralizacji - przygotowanie pierwszej deklaracji VAT-7 skonsolidowanej po centralizacji. ZIELONA GÓRA 10.03.2017
Ewidencja księgowa VAT po centralizacji. WARSZAWA 10.03.2017
Przygotowywanie projektów uchwał oraz tekstów jednolitych w samorządzie terytorialnym – tworzenie, ogłaszanie oraz analiza błędów pojawiających się w aktach prawa lokalnego. KATOWICE 13.03.2017
Usuwanie drzew i krzewów – wydawanie decyzji administracyjnych w 2017 r. KIELCE 13.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. OLSZTYN 13.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. WARSZAWA 14.03.2017
Usuwanie drzew – problematyka zastosowania nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. POZNAŃ 15.03.2017
Przygotowywanie projektów uchwał oraz tekstów jednolitych w samorządzie terytorialnym – tworzenie, ogłaszanie oraz analiza błędów pojawiających się w aktach prawa lokalnego. GDAŃSK 16.03.2017
Przygotowywanie projektów uchwał oraz tekstów jednolitych w samorządzie terytorialnym – tworzenie, ogłaszanie oraz analiza błędów pojawiających się w aktach prawa lokalnego. OLSZTYN 17.03.2017
Przygotowywanie projektów uchwał oraz tekstów jednolitych w samorządzie terytorialnym – tworzenie, ogłaszanie oraz analiza błędów pojawiających się w aktach prawa lokalnego. TORUŃ 20.03.2017
Praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. POZNAŃ 20.03.2017