Kraków

Postępowanie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych i KPA. 21.09.2018 KRAKÓW

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Wymogi zezwolenia na wybudowanie i przebudowę zjazdu – jak prawidłowo rozumieć pojęcia ustawowe?
 • Jakie zadania zarządcy drogi wiążą się z budową i przebudową zjazdu z drogi publicznej?
 • Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu spraw – jak ich uniknąć? 
 • Przykłady rozwiązania problemów. Co musi zawierać pouczenie?  
 • Kiedy powinna być wydana decyzja odmowna?
 • Jak postępować w wypadku zmiany właściciela/użytkownika?
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości – kiedy i jak poprawnie ją zastosować ?
 • Co zmienia nowelizacja ustawy o drogach publicznych i jaki jest wpływ zmian na postępowanie ?
 • Jakie rozwiązania wypracowano w orzecznictwie w zakresie postępowania w sprawie lokalizacji zjazdu ?

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.

Szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania obowiązków związanych z wydawaniem pozwoleń na wybudowanie lub przebudowę zjazdu  - m.in. poprzez omówienie zasad prowadzenia postępowania, przedstawienie zagadnień proceduralnych oraz wskazanie prawnych aspektów ustalania parametrów zjazdu. Szczególna uwaga poświęcona zostanie nowelizacji przepisów ustawy o drogach publicznych.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: osób zajmujących się wydawaniem pozwoleń na wybudowanie i przebudowę zjazdów z dróg publicznych.

PROWADZĄCY: radca prawny, od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej. Zajmuje się prawem umów, prawem własności intelektualnej oraz prawem i postępowaniem administracyjnym.  Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa autorskiego, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Program szkolenia: 
 1. Wszczęcie postępowania.
 2. Braki formalne wniosku – termin.
 3. Strony postępowania - właściciel i użytkownik.
 4. Postępowanie wyjaśniające - oględziny - prawidłowość zawiadomienia, wyznaczenie terminu.
 5. Ustalenie parametrów zjazdu - aspekty prawne - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 6. Wydawanie decyzji:
 • lokalizacja zjazdu,
 • odmowa lokalizacji zjazdu (obowiązek poinformowania o zamiarze wydania decyzji odmownej).
 1.   Pouczenie w decyzji:
 • czynności z ustawy Prawo budowlane,
 • kiedy potrzebne jest zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • kiedy potrzebne jest uzgodnienie projektu.
 1. Prawo zrzeczenia się odwołania.
 2. Odbiór - stwierdzenie wykonania decyzji.
 3. Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi albo o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.
 4. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony.
 5. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych.

 

Termin szkolenia: 
piątek, Wrzesień 21, 2018 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Aleksander II, ul. Zamenhofa 14
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

Subskrybuj RSS - Kraków
Błąd | Szkoła Administracji Samorządowej - Szkolenia dla samorządu

Błąd

Komunikat o błędzie

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client219/web607/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined w xmlsitemap_node_create_link() (linia 194 z /var/www/clients/client219/web607/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.