Katowice

Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej – zmiany w 2020 r. Biała lista podatników a mechanizm podzielonej płatności. Rygory. 3.03.2020 KATOWICE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną między innymi:

 • Obsługa podatkowa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej – co zmienia nowelizacja ustawy o rachunkowości?
 • Biała lista – korzystanie z nowego narzędzia w praktyce: jak sprawdzić kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić ? Dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co wtedy zrobić?
 • Rewolucyjne zmiany w JPK w 2020 roku – jak się do nich przygotować?
 • Jak stosować mechanizm podzielonej płatności ? Jak płacić, gdy należność jest w ratach kwartalnych/miesięcznych? Jak płacić wykonawcom za roboty budowlane?
 • Problem faktur korygujących w podatku dochodowym od osób prawnych – jakie rozwiązania są aprobowane przez sądy i organy dokonujące interpretacji podatkowych?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania w 2020 roku nowych obowiązków przewidzianych w prawie podatkowym dla wspólnot mieszkaniowych - z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie tematyce korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, a także nowemu JPK-VAT oraz białej księdze podatników.
Ponadto wybrane problemy dotyczące realizowanych już obowiązków omówione zostaną na przykładach z orzecznictwa sądowego oraz w oparciu o rozwiązania wypracowane w praktyce stosowania przepisów.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie skierowane jest do: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych księgowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych.

PROWADZĄCY: specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów".

Program szkolenia: 
 1. Warunki obsługi podatkowej po zmianie ustawy o rachunkowości. Warunki świadczenia usługi. Sankcje według Kodeksu karnego skarbowego.
 2. Biała lista podatników VAT a kontrahenci podatnika. Co zrobić, gdy na białej liście nie ma rachunku bankowego naszego kontrahenta albo jest nieprawidłowy? Czy przepisy o białej liście obejmują także wspólnoty?
 3. Mechanizm podzielonej płatności - kiedy obligatoryjny a kiedy fakultatywny? Jak płacić faktury o kwocie wyższej, równej lub niższej niż kwota od 15 000 zł? Czy nowe przepisy obowiązują tylko przedsiębiorców czy także gminy, jednostki gminne oraz wspólnoty mieszkaniowe?
 4. Sprzedaż towarów i usług oraz odsprzedaż mediów a obowiązki według ustawy o VAT w warunkach wspólnot mieszkaniowych. Refakturowanie pośrednictwa w dostawie mediów do lokali w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki po roku. Jak wykonywać korektę?
 5. JPK-VAT i deklaracja podatkowa po nowemu. JPK na żądanie - dotyczące wszystkich podatników.
 6. Nowe obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych przy fakturach korygujących. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
 7. Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji rachunkowej podatnika-wspólnoty – aspekty księgowe rozrachunków. Odpowiedzialność skarbowa podatnika oraz innych osób za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe – stan po zmianach.
Termin szkolenia: 
wtorek, Marzec 3, 2020 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Katowice", Al. Korfantego 9
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430 zł*+VAT, słownie: czterysta trzydzieści zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 410 zł*+VAT, słownie: czterysta dziesięć zł 00/100 netto).

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

Subskrybuj RSS - Katowice