Zmiany w przepisach dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych. 09.12.2022 ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie zmiany w przepisach wprowadzają ustawy z dnia 5.08.2022 r.: o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg?
 • Jak na nowo zdefiniowano drogę, czy pas drogowy?
 • Jakie są warunki techniczne dot. użytkowania dróg publicznych po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.?

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów miast, gmin i starostw powiatowych odpowiedzialnych za administrowanie pasem drogowym, a także do przedstawicieli zarządów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009- 2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia: 
 1. Zakres zmian
 • zmiany w ustawie o drogach publicznych

✓ ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1783)
✓ ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768) 2)

 • nowe rozporządzenie

✓ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

 1. Nowe definicje w ustawie
 • droga
 • pas drogowy
 • pojęcie części drogi
 1. Nowe rozporządzenie
 • Podstawowe warunki - elementy drogi
 • Klasyfikacja dróg, prędkość do projektowania oraz pojazdy miarodajne.
 • Części drogi.
 • Budowle ziemne.
 • Nawierzchnie.
 • Skrajnia.
 • Urządzenia drogi.
 • Urządzenia obce.
 • Drogowe obiekty inżynierskie.
 • Widoczność
 • Warunki techniczne użytkowania dróg publicznych.
 1. Pytania i dyskusja
Termin szkolenia: 
piątek, Grudzień 9, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 399 zł*+VAT, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 370 zł*+VAT, słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 30.11.2022 – cena promocyjna 360 zł +VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: