Zadania Biura Rady i organizacja jego pracy w świetle zmiany KPA oraz niektórych innych ustaw. KIELCE 20.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – jakie zmiany zaszły w procedurze rozpatrywania skarg i wniosków z dniem 1 czerwca 2017 r.? Jak rozpatrywane są petycje?
 • Jak prawidłowo zorganizować obsługę Rady? Jak postępować z oświadczeniami majątkowymi radnych?
 • Jak powinna wyglądać współpraca Biura Rady z Przewodniczącym Rady?
 • Zasady dokumentowania sesji Rady – jak sporządzić protokół? Jakie materiały przygotować na sesję?
 • Problem ochrony danych osobowych w praktyce – jak wystrzec się najczęstszych błędów?

Celem szkolenia jest omówienie działalności biura Rady w praktyce funkcjonowania jednostki samorządowej – z uwzględnieniem najbardziej problematycznych zagadnień związanych z organizacja bieżących zadań biura Rady oraz wskazaniem na zmiany w procedurach wynikające z nowelizacji KPA.

Adresaci szkolenia: 
OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ ORGANIZACJĄ PRACY RADY – Przewodniczący Rad, Przewodniczący Komisji, radni, pracownicy Biur Obsługi Rady oraz Sekretarze jednostek samorządowych.
Program szkolenia: 
 1. Organizacja Biura Rady (przepisy ustaw, regulaminy organizacyjne urzędu).
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków w świetle zmienionych przepisów KPA od 1 czerwca 2017 r.
 3. Rozpatrywanie petycji.
 4. Oświadczenia majątkowe radnych:
 • nowe formy - formularz internetowy dla VIPÓW – przyszłość?
 • zasady odbierania oświadczeń majątkowych od radnych,
 • zasady przechowywania, publikowania w BIP,
 • brakowanie oraz usuwanie ze stron BIP.
 1.  Przepisy prawa pracy – czas pracy, urlopy.
 2. Współpraca pracowników Biura Rady z Przewodniczącym Rady, Przewodniczącymi Komisji i radnymi oraz z jednostkami merytorycznymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi.
 3. Przygotowywanie sesji Rady (przygotowanie, obsługa i dokumentowanie):
 • porządek sesji,
 • zwołanie sesji,
 • prowadzenie obrad,
 • głosowania,
 • protokół z sesji i jego publikacja w BIP,
 • udział publiczności,
 • interpelacje i zapytania radnych.
 1. Ochrona danych osobowych w świetle projektowanych zmian.

 

Termin szkolenia: 
piątek, Październik 20, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "IBIS", ul.Warszawska 19
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100)

 Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 6.10.2017 r. – cena promocyjna 310 zł* dla każdego uczestnika.

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

*Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opła ta za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: