Reforma ochrony danych osobowych według nowych unijnych przepisów. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. KRAKÓW 19.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jak ukształtowana jest pozycja prawna Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)? Kiedy można, a kiedy trzeba go powołać? Jakie będą jego zadania?
 • Nowe instytucje dotyczące przetwarzania danych osobowych – co należy wiedzieć? Na jakich zasadach przetwarzane będą dane zwykłe, a na jakich dane wrażliwe? Jakie nowe kategorie danych wprowadza rozporządzenie unijne?
 • Jak alternatywnie można chronić dane osobowe? Jak powołać koordynatora ds. ochrony danych osobowych?
 • Jak prawidłowo zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 i 25 u.o.d.o.? Jak ukształtowano obowiązek informacyjny w przepisach rozporządzenia?
 • Jakie sankcje przewidziane są w wypadku nieprzestrzegania nowych przepisów?

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z przyjęcia reformującego ochronę danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Zajęcia szkoleniowe mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych osobowych na zasadach przewidzianych w nowych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji – a po zmianach na Inspektorze Ochrony Danych Osobowych.

Adresaci szkolenia: 
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – w szczególności pracownicy przetwarzający dane osobowe (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego).

PROWADZĄCY:  prawnik, audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Program szkolenia: 
 1. Pozycja prawna ABI w organizacji. Wymagania formalne stawiane ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (inspektora ochrony danych).
 2. Usytuowanie ABI w organizacji w kontekście nowych uregulowań prawnych. Zadania ABI.
 3. Powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych - np. pełnomocnika lub koordynatora ds. ochrony danych osobowych.
 4. Obowiązki ADO w wypadku nie powołania ABI.
 5. Powołanie ABI implikujące ograniczenie w zgłaszaniu zbiorów do GIODO.
 6. Obowiązek informacyjny. Problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych (art. 24 i 25 u.o.d.o.).
 7. Umowy powierzenia a prawo do kontroli procesora - obecnie i na gruncie nowych przepisów unijnych.
 8. Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe kategorie danych osobowych. Instytucje dotyczące przetwarzania danych. Formy certyfikacji. Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych. Obowiązek informacyjny.
 9. Data Protection Oficer (DPO) czyli inspektor  ochrony danych  osobowych po zmianach. Fakultatywność oraz obligatoryjność powoływania DPO. Omówienie zadań.
 10. Formy zatrudnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji według RODO.
 11. Sankcje przewidziane w RODO.
 12. Przykładowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych - obecnie i według RODO.
 13. Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego – obecnie i według RODO.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Termin szkolenia: 
czwartek, Październik 19, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "IBIS KRAKÓW STARE MIASTO", ul. Pawia 15.
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto)

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 5.10.2017 – cena promocyjna 310 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

 *Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: