Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. BYDGOSZCZ 27.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Zmiany w prawie podatkowym w 2017 roku – nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego i podatku VAT – co należy wiedzieć?. Jak znowelizowano Ordynację podatkową?
 • Konieczność prowadzenia ewidencji rachunkowej – jak prawidłowo dokumentować zdarzenia gospodarcze we wspólnocie mieszkaniowej?
 • Jak przygotować się do zamknięcia roku 2017?   Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe?
 • Problem wspólnoty mieszkaniowej jako „czynnego podatnika VAT” – jak realizować nowe obowiązki wynikające z Ordynacji podatkowej?   Jak ukształtowana jest odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej?
 • Jak rozliczać odsprzedaż mediów po zmianie art. 45a ustawy Prawo energetyczne?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania rozrachunków publiczno-prawnych przez wspólnoty mieszkaniowe w 2017 r. oraz zasadami prowadzenia przez nie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości.

Zajęcia szkoleniowe mają za zadanie kompleksowe przygotowanie uczestników do Zamknięcia roku 2017 we wspólnocie mieszkaniowej.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych księgowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych, pełnomocników gmin we wspólnotach mieszkaniowych, a także do innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:  specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów"

Program szkolenia: 
 1. Dokumentowanie operacji gospodarczych wspólnoty oraz ewidencja rachunkowa wspólnoty mieszkaniowej według prawa i orzecznictwa SN. Przykłady księgowania.
 2. Rozrachunki z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów dostarczanych do lokali po zmianie ustawy VAT i ustawy o własności lokali. Skutki zmiany art. 45a pr. energ. dla zasad rozliczania mediów z właścicielami lokali. Przykłady i wzory.
 3. Rozrachunki z tytułu zwrotu wydatków na "podatek śmieciowy" po zmianie ustawy i według orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych. Przykłady.
 4. Przygotowanie do zamknięcia roku 2017 - krok po kroku. Zasady sporządzania i korekty sprawozdania finansowego. Przykłady.
 5. Rozliczanie wyniku finansowego, osiągniętej nadwyżki netto lub poniesionej straty za rok (prawo i orzecznictwo). Przykłady.
 6. Sprzedaż i odsprzedaż towarów i usług w warunkach wspólnoty a obowiązki podatkowe. Jednolity Plik Kontrolny. Nowe obowiązki wspólnoty mieszkaniowej będącej „podatnikiem VAT czynnym” według art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Czy znasz najnowszą interpretację MF w tej sprawie?
 7. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Skutki zmian w podatku dochodowym 2016-2017. Przykłady.
 8. „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz zwolnienia z innych tytułów (w tym z tytułu dotacji) - najnowsze orzecznictwo NSA.
 9. Zeznanie podatkowe CIT-8 - krok po kroku. Rozrachunki z organem podatkowym. Przykłady.
 10. Zmiana Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.
 11. Odpowiedzialność firmy zarządzającej i jej księgowego.
Termin szkolenia: 
piątek, Październik 27, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Focus, ul.Modrzewiowa 1
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto).

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

 Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 13.10.2017 – cena promocyjna 310 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.