Ochrona sygnalistów w administracji publicznej. Szkolenie on-line 18.10.2021

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jaki jest zakres obowiązywania oraz zasady wprowadzania dyrektywy o sygnalistach?
 • Jakie są zasady kontaktowania się z sygnalistami?
 • Jak zapewnić ochronę sygnaliście?
 • Jak przygotować organizacje do wprowadzenia dyrektywy o sygnalistach w calu zapewnienia im ochrony?

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
W ramach szkolenia uczestnik uzyska informacje jak przygotować mniejsze organizacje do zapewnienia ochrony sygnaliście bez tworzenia nadmiarowych regulacji nie przystających do potrzeb średnich i małych jednostek organizacyjnych w administracji publicznej.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin/miast, powiatów, urzędów marszałkowskich, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: specjalista w zakresie prawa administracyjnego, autor wielu publikacji z tej dziedziny. Doświadczony trener znający specyfikę administracji publicznej w tym potrafiący dostosować wymagania określone w przepisach prawa do potrzeb małych i średnich organizacji w administracji.

Program szkolenia: 
 1. Zakres obowiązywania Dyrektywy
 2. Pojęcie sygnalisty, zakres dokonywanych zgłoszeń,
 3. Zakres ochrony sygnalisty przewidziany w Dyrektywie i przygotowywanych przepisach prawa krajowego,
 4. Budowa procedury przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów,
 5. Zasady zapewnienia sygnaliście poufności,
 6. Środki ochrony sygnalisty,
 7. Konieczne zmiany w strukturze organizacji.
Termin szkolenia: 
poniedziałek, Październik 18, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł*+VAT, słownie: trzysta zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 285 zł*+VAT, słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: