Dostęp do informacji publicznej z elementami ochrony danych osobowych. 30.06.2022 SZKOLENIE ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie podmioty obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej? Zasady udostępniania.
 • Kiedy nalicza się opłaty za udostępnienie informacji publicznej?
 • Czym jest informacja przetworzona i jakie są zasady jej udostępniania?
 • Jak postępować z dokumentami zawierającymi dane osobowe?
 • W jakich przypadkach można odmówić dostępu do informacji publicznej?

Celem szkolenia jest uzyskanie informacji na temat procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem tematyki danych osobowych. Problematyka ta zostanie przedstawiona w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i nakierowana na kwestie praktyczne

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin/miast, powiatów, urzędów marszałkowskich, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest założycielką Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych przy WPiA UKSW, którym przez okres kilku lat kierowała. Specjalista w zakresie dostępu do informacji publicznej, autor wielu publikacji z tej dziedziny. Doświadczony trener znający specyfikę administracji publicznej w kontekście udostępniania informacji publicznej.

Program szkolenia: 
 1. Informacja publiczna
 • Pojęcie informacji publicznej,
 • Pojęcie dokumentu wewnętrznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • Pojęcie dokumentu prywatnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • Pojęcie informacji technicznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 1. Katalog podmiotów uprawnionych,
 2. Tryb udostępniania informacji publicznej na wniosek, Forma wniosku,
 • Zasady odpowiedzi na wniosek,
 • Termin realizacji wniosku,
 • Zasada udostępniania informacji zgodnie z wnioskiem.
 1. Pojęcie informacji przetworzonej i zasady jej udostępniania,
 • Pojęcie informacji przetworzonej,
 • Nadużycie prawa do informacji,
 • Zasady udostępniania informacji przetworzonej.
 1. Opłaty za dostęp do informacji publicznej i zasady ich pobierania,
 2. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Pojęcie danych osobowych w RODO,
 • Relacja między ustawą o dostępie do informacji publicznej a ochroną danych osobowych na podstawie art. 86 RODO,
 • Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe, 
 • Zasady anonimizacji dokumentów,
 • Zasady publikacji w BIP danych osobowych będących informacją publiczną
 1. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej,
 • Prawo do prywatności,
 • Tajemnica przedsiębiorcy.
 1. Zasady odmowy dostępu do informacji publicznej.
Termin szkolenia: 
czwartek, Czerwiec 30, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto)
– opłata obejmuje: wykład, materiały.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.