Dostęp do informacji publicznej – Tryb wnioskowy. 13.12.2022 on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej?
 • W jakiej formie należy składać wniosek o udostępnienie informacji publicznej ?
 • Jakie są terminy udzielenia informacji publicznej?
 • W jakich przypadkach udostępnienie informacji publicznej jest odpłatne?

 
Celem szkolenia jest uzyskanie informacji na temat udostępniania informacji publicznej. Problematyka ta zostanie przedstawiona w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i nakierowana na kwestie praktyczne.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin/miast, powiatów, urzędów marszałkowskich, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest założycielką Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych przy WPiA UKSW, którym przez okres kilku lat kierowała. Specjalista w zakresie dostępu do informacji publicznej, autor wielu publikacji z tej dziedziny. Doświadczony trener znający specyfikę administracji publicznej w kontekście udostępniania informacji publicznej.

Program szkolenia: 
 1. Sposób dostarczenia wniosku i jego forma.
 2. Przesłanka posiadania informacji publicznej.
 3. Elementy obligatoryjne wniosku.
 4. Zakres stosowania KPA.
 5. Terminy udzielenia informacji publicznej.
 6. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej.
 7. Udzielenie informacji w formie wskazanej we wniosku.
Termin szkolenia: 
wtorek, Grudzień 13, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 320 zł*+VAT, słownie: trzysta dwadzieścia zł 00/100 netto)
– opłata obejmuje: wykład, materiały.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.