Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej i dowóz dzieci do szkół – praktyczne aspekty realizacji zadań. 18.12.2019 LUBLIN

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Czy korzystanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wyklucza stosowanie ulg?  Jak uruchomić nowe połączenie autobusowe?  Czy trzeba dokonać ogłoszenia?
 • Wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w aktualnym stanie prawnym – co należy wiedzieć?
 • Procedura wyboru operatora – gdzie najczęściej zdarzają się błędy? Jak skonstruować umowę?
 • Organizowanie dowozu dzieci do szkół – sprzedaż biletów czy przewozy zamknięte?   Czy zawsze potrzebna jest opieka?
 • Jak wyliczać kwotę zwracaną opiekunom dzieci niepełnosprawnych za dowóz do szkoły?
 • Jakie elementy musi zawierać "uchwała przystankowa” i co wziąć pod uwagę ustalając stawkę za korzystanie z przystanków? Zarządzanie przystankami w praktyce – o co zadbać organizując ruch?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie – w ujęciu praktycznym – zadań realizowanych przez samorządy w dziedzinie transportu publicznego osób oraz dowozu dzieci do szkół.

Przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z przyjęciem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym kwestia  funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego dotacją dla samorządów, jak również najczęstsze problemy związane z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej i sposoby ich rozwiązania.

Szczególna uwaga poświęcona będzie uregulowaniom ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo oświatowe. Omówione zostaną aktualne problemy związane z organizowaniem dowozu dzieci do szkół, opłacalność określonych rozwiązań i możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy, a także regulacje dotyczące przystanków.

 

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także do przedsiębiorców transportowych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009 -2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia: 
 1. Charakterystyka publicznego transportu zbiorowego w Polsce:
 • zezwolenia,
 • ulgi,
 • rozporządzenie 1370/2007,
 • ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
 1. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:
 • nowa linia,
 • kwestia dokonania ogłoszenia,
 • cena usługi,
 • problem ulg.
 1. Przewozy o charakterze użyteczności publicznej:
 • ogłoszenie,
 • tryb wyboru operatora,
 • bezpośrednie zawarcie umowy,
 • umowa o świadczenie usług,
 • rekompensata i rozsądny zysk.
 1. Dowóz dzieci do szkół:
 • zakup biletów a przewozy zamknięte,
 • co to jest autobus szkolny?
 • potrzeba zapewnienia opieki,
 • dowóz dzieci z niepełnosprawnościami.
 1. Zarządzanie przystankami:
 • organizacja ruchu,
 • uchwała przystankowa,
 • utrzymanie przystanków,
 • opłaty za korzystanie,
 1. Pytania i dyskusja.

 

Termin szkolenia: 
środa, Grudzień 18, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Mercure Lublin Centrum
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 390 zł*+VAT, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 6.12.2019 – cena promocyjna 339 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.